Polityka prywatności

Korzystając z naszych stron i aplikacji internetowych akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI:
Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron i aplikacji internetowych znajdujących się na serwerach Urzędu Miasta Sieradza podejmowane są poprzez wydziały i referaty Urzędu Miasta Sieradza.
GROMADZENIE DANYCH:
I. Wszelkie dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Urzędu Miasta Sieradza są gromadzone na dwa sposoby:
1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu korzystania wypełnienia formularzy rejestracyjnych w celu tworzenia kont użytkowników na stronach i aplikacjach internetowych. Zakres danych, przetwarzanych przez użytkownika obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail oraz wiek użytkownika.
2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników ze stron i aplikacji internetowych Urzędu Miasta Sieradza, tj.:
  • Informacje w dziennikach serwerów – serwery Urzędu Miasta Sieradza automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
  • Adres IP (dzięki niemu można zidentyfikować m.in. kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
  • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to  pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze, telefonie, tablecie Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych  jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył. Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach : mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk, mechanizm sond internetowych, wersje językowe. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki  internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. 
W oparciu o pliki cookies, analizujemy gromadzone dane korzystając z serwisu Google Analytics.
II. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:
  • art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
  • art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
  • Ustawą o ochronie danych osobowych;
  • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907).
INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Urzędu Miasta Sieradza przeznaczone są wyłącznie na użytek Urzędu Miasta Sieradza (do celów administracyjnych i statystycznych) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom).
2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Sieradz, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sieradza. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@umsieradz.pl
3. Dane osobowe, podane przez użytkownika na stronach lub aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Miasta Sieradza, będą przetwarzane wyłącznie w celu do którego są zbierane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z danego narzędzia, aplikacji internetowej, bądź usługi.
4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
6. Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
BEZPIECZEŃSTWO:
Urząd Miasta Sieradza dokłada wszelkich starań, aby chronić strony i aplikacje internetowe zamieszczone na własnych serwerach przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. 
Serwisy i aplikacje Urzędu Miasta Sieradza mogą zawierać odnośniki do innych stron WWW. Urząd Miasta Sieradza nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Urząd Miasta Sieradza sugeruje więc, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.