Sieradz Open Hair Festival

DLA MEDIÓW

Informacja w sprawie akredytacji oraz rejstracji koncertów

Regulamin przyznawania akredytacji Sieradz Open Hair Festival 2017 Przedstawicielom Mediów

1. Akredytacje będą wydawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, aktywnie wykonującym zawód, publikującym i reprezentującym redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wypełnić formularz akredytacyjny zamieszczony na stronie openhair.pl i wysłać go na adres akredytacje@openhair.pl . Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie wymagane informacje.

Maksymalna ilość Akredytacji, o którą mogą się ubiegać redakcje Przedstawiciele Mediów, w zależności od rodzaju mediów wynosi:

a) radio- 4 szt.

b) prasa - 3 szt.

c) portale internetowe- 1 szt.

d) telewizja- 6 szt.

e) agencje – 2 szt.

3. Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w piątek 14 lipca 2017 r.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. 

Akredytowani Przedstawiciele Mediów mają obowiązek odebrania Akredytacji najwcześniej 19 lipca po uprzednim ustaleniu terminu, a najpóźniej przed rozpoczęciem Wydarzenia w wyznaczonym przez Organizatora miejscu przed wejściem na Wydarzenie, po okazaniu dokumentu tożsamości i podaniu numeru Akredytacji.

5. Akredytacje dziennikarskie oraz dla fotoreporterów/kamerzystów są bezpłatne, imienne i pojedyncze. Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora: plakietkę akredytacyjną uprawniającą do otrzymywania materiałów prasowych oraz wsparcia biura prasowego przy obsłudze dziennikarskiej festiwalu, a także wejścia do miejsc zarezerwowanych dla mediów. Akredytowani Przedstawiciele Mediów zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu przekazanych przez Organizatora identyfikatorów, przez cały czas przebywania na terenie Wydarzenia

6. Otrzymanie akredytacji festiwalowej nie gwarantuje otrzymania zgody na fotografowanie/filmowanie wszystkich jego wydarzeń. Fotografowanie/filmowanie zależy od zgody udzielonej przez poszczególnych artystów oraz ustalonych przez nich warunków.

7. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani przez organizatora festiwalu e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Potwierdzenie zostanie przesłane najpóźniej 18 lipca 2017 r.

8. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby wnioskującej o akredytację do obsługi OHF Sieradz 2017.

9. Zasady fotografowania/ filmowania zostaną określone przez Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia festiwalu lub wcześniej i zostaną przesłane na adres mailowy wskazany we wniosku akredytacyjnym. Nieprzestrzeganie tych zasad przez fotoreportera/kamerzystę/dziennikarza może skutkować odebraniem akredytacji.

10. Wejście na wydarzenia festiwalowe szczególnie na teren zarezerwowany dla mediów możliwe jest jedynie na podstawie wydanej zgody i wpisania na listę zatwierdzonych fotoreporterów/kamerzystów/dziennikarzy. Plakietka akredytacyjna lub legitymacja prasowa nie są wyłącznymi dokumentami umożliwiającymi wejście.

11. Materiały filmowe z wydarzeń Open Hair Festival Sieradz 2017 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji wideo z Open Hair Festival Sieradz 2017, do 3 minut z każdego wydarzenia na scenie głównej.

Dodatkowe warunki wykorzystania zdjęć mogą zostać określone w komunikatach przesyłanych mailowo do akredytowanych fotoreporterów oraz publikowanych na openhair.pl w zakładce „dla mediów“ lub przekazywanych akredytowanym dziennikarzom bezpośrednio w trakcie trwania festiwalu.

12. Złożenie Wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Wniosek akredytacje OHF 2017.

Kontakt dla mediów:
e-mail: akredytacje@openhair.pl
tel. 43 826 61 10

Do pobrania:
- Afisz
- Plakat z programem


Logotypy:

- SOHF - logo wersja chromatyczna
- SOHF - wersja chromatyczna
- SOHF - wersja monomatyczna
- layout 2017

Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości:

- Antoni Cierplikowski (jpg)

Mapka Festivalu:
- mapka (pdf)

Sieradz Open Hair Festival 2017:

Sieradz Open Hair Festival 2016: